Dansk

BIOLOGISKE MALERIER

Biologisk kunst ligger på grænsen mellem kunst og videnskab. Jeg har altid haft en fascination for biologi, og da jeg var teenager, var jeg sikker på, at jeg skulle være Biolog eller læge. Jeg blev dog kunstner i stedet, men mine malerier har altid et biologisk tema. Malerierne handler om mikro- og makrobiologi – om naturens grundmønstre, vandets flow, forgreninger, knopskydninger, dna, stamceller og virus.

Jeg samarbejder med både læger og biologer, der bl.a. hjælper mig med at skaffe mikroskopfotos til inspiration til mine malerier. Min kunst hænger på mange lægeklinikker, hos tandlæger og psykologer, og jeg har udført store kunstneriske udsmykninger hos medicinalfirmaet SaxoSmithKline og på tre psykiatriske hospitaler i Danmark. Jeg er medlem af SciArt Initiative og har bl.a. udstillet min kunst på New York Hall og Science.

 

ARTIST STATEMENT

Min kunst indebærer en tiltro til abstraktionens kraft, det komplekse og subtile, hvor noget uartikuleret i os bliver mødt med en inspirerende energi. Med min kunst ønsker jeg med en visuel fortælling, at bevæge beskueren med mit verdenssyn om naturen i mennesket – og mennesket i naturen. Det er en fortælling om, at vi mennesker er natur og en del af et kompliceret universelt mønster, hvor omgivelserne på et energimæssigt plan smelter sammen med sansningen, følelser og tanker.

Vi bevæger os i kategorien Science Art (SciArt), hvor jeg undersøger og udtrykker noget om verden. Jeg reducerer et videnskabeligt eller æstetisk koncept ned til færre og mere enkle elementer for at undersøge en del nærmere. Denne reduktionistiske tilgang benytter jeg i min kunst i både form og farver, hvor jeg undersøger enkelte komponenter for at afdække et mere komplekst fænomen. Jeg søger at fremkalde en sanselig og følelsesmæssig erkendelse hos beskueren.

I min kunst udnytter jeg naturens flow, hvor store mængder vand gør former flydende og levende. Jeg anvender naturens love til at skabe bevægelser og krakeleringer. Forgreninger skyder frem som nye begyndelser og følger det universelle mønster i en fraktal knopskydning. Cellerne er naturens byggesten og grundlaget for alt liv. Alt levende består af celler. Den menneskelige krop er i konstant forandring fra den første celledannelse, hvor stamcellerne er grundlaget for vores komplekse organisme.

Jeg ser verden holistisk med fokus på helheden. Mennesket og alt i verden er uløseligt forbundet. Jeg er fascineret af naturens mønstre og sammenhænge mellem mikro- og makrokosmos. Mønstrene i naturen gentager sig i en fraktal geometri, hvor de indlejres i hinanden og gentages i stort som småt. De fraktale mønstre er gældende både for naturens simple organismer og de mere komplekse, og er således også gældende for os mennesker.

I kvantefysikken har vi lært, at alt hvad vi har troet var fysisk er energi. Alt i universet består af immateriel energi, og alt udstråler energi. Et kunstværk – og også farver udstråler energi. Men også enhver sansning, sindsbevægelse, tanke eller livsytring er et udslag af energi. Vores sind lever og får daglig energi af vores omverden og med min kunst, ønsker jeg at bidrage med en sanselig stimuli, en inspirerende energi og måske endda nye erkendelser.

Rikke Darling